PROJEKTAS „JURBARKO RAJONO VIEŠŲJŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras su partneriais: Jurbarko rajono savivaldybės administracija, viešąja įstaiga Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centras, viešąja įstaiga Seredžiaus ambulatorija, viešąja įstaiga Šimkaičių ambulatorija ir viešąja įstaiga Viešvilės ambulatorija dalyvauja regioninės plėtros projekte pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CVPA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Planuojama projekto trukmė – 24 mėnesiai, iki 2020 m. lapkričio 30 d.
Projekto tikslas – padidinti Jurbarko rajono viešųjų pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą Jurbarko rajono gyventojams.
Įgyvendinant projektą viešojoje įstaigoje Viešvilės ambulatorijoje bus įsigyta nauja medicininė įranga,  atliekamas einamasis remontas. Atnaujinus įrangą ir infrastruktūrą padidės pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumas ir patrauklumas.

Bendra projekto vertė – 178.382,00 Eur, iš jų: 151.624,42 Eur – ES fondų lėšos; 13.378,62 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos; 13.378,62 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.
Projekto veiklų pradžia - 2018 m. lapkričio 30 d.
Projekto vykdytojas – Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras.
Projekto partneriai – Jurbarko rajono savivaldybės administracija, viešoji įstaiga Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centras, viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija, viešoji įstaiga Šimkaičių ambulatorija ir viešoji įstaiga Viešvilės ambulatorija.

__________________________________________

2004–2006 m. pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą vykdytas projektas „Tauragės apskrities Jurbarko rajono kaimo ir atokių vietovių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimas“. 

2004–2006 m. pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą vykdytas projektas „Tauragės apskrities Jurbarko rajono kaimo ir atokių vietovių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimas“. Projektas sėkmingai įgyvendintas, atlikta ambulatorijos pastato rekonstrukcija, patalpų remontas, pagerintas ambulatorijos kompiuterizavimo lygis, įsigyta naujos medicininės įrangos, automobilis, naujų baldų.

_________________________________________

 

 

 

  Sitemap  English

Registratūra: (8 447) 49 334

registracijos mygtukas

Darbo laikas

bg.work time  Pirmadienis 8 - 17
bg.work time  Antradienis 8 - 15
bg.work time  Trečiadienis 8 - 15
bg.work time  Ketvirtadienis 8 - 15
bg.work time  Penktadienis 8 - 17
bg.notwork time  Šeštadienis NEDIRBAME
bg.notwork time  Sekmadienis NEDIRBAME

Odontologinės pagalbos paslaugos ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis, pirmoji pagalba ūmiais atvejais (nuskausminant) teikiama viešojoje įstaigoje Jurbarko ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje. Jei reikalinga odontologo-chirurgo konsultacija, pacientas nukreipiamas į viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninę Kauno klinikas.

Pasitikrink savo draustumą

Esveikata.lt

Skubi pagalba 112